Bexar County: San Antonio, Texas - birdshooter

B & W Photo of the Courthouse

Bexar County Courthouse, San Antonio, Texas

BexarCountyCourthousecornerRAW2149Bexar County CourthouseSan AntonioTexas